اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

بله، فهمیدم و فضا را خفه کردم، چون اگر میدانستند قضیه از چه قرار است، بلافاصله پاتک میزدند و ملاقات در سطح معاون میدادند و میگفتند پیام را به معاون یا وزیر امور خارجه بدهید. من و آقای لاریجانی هم که عضو وزارت خارجه بودیم. وقتی که مثلاً سخنگوی وزارت خارجه یک خانم تحصیلکرده موقر باحجاب باشد عملاً بهترین الگوی زن مسلمان در منظر دختران و زنان جامعه جایگاهسازی میشود، ولی وقتی چنین الگوهایی نباشد، از فلان خانم هنرپیشهای الگو میگیرد که با صد جور بزک به سینما میآید و با بدحجابی فیلم بازی میکند و الگوی دخترها و زنان ما هم میشود.

  • Bush, V. (1945). Science: The Endless Frontier (National Science Foundation, Washington DC)
  • ماده پنجم: ارائه خدمات و استفاده از خدمات
  • حفظ حقوق بازنشر مطالب با ذکر نام جهاد دانشگاهی
  • طرفین توافق نامه
  • اسرار تجاری
  • جزئیات دقیق خدمات مورد انتظار مشتری
  • اجرای برنامههای ترویجی، فرهنگی و هنری

این ایده را از امام گرفته بودم و اگر مانده بودم، الان سخنگوی وزارت امور خارجه یک خانم بود و چقدر تاثیر میگذاشت. وزر خارجه آمریکا در مصاحبه با رویترز به این ماجرا اعتراف کرده و می گوید: «فشار حداکثری ترامپ بی اثر بود و تنها واشنگتن را منزوی و تهران را قوی تر کرد». این شهودی بود که حضرت امام پیدا کردند و مربوط به خودشان بود و به هیچکدام از ماها ربط نداشت و من در این مورد شهادت میدهم که هیچیک از ما نقشی در این ماجرا نداشتیم و تنها نقش و سهم ما، همان نقش و سهم عادی است، یعنی به عنوان سفارت ایران در مسکو، مرکز اطلاعات بودیم، یعنی اطلاعات شوروی را ما به تهران میدادیم و تهران اطلاعات شوروی را از طریق ما به دست میآورد.

آنگاه یا پیام را نمیدادیم و روی دستمان میماند یا میدادیم و معلوم نبود چه بر سرش میآمد و یا سطح پیام پایین میآمد، لذا باید موضوع سرّی نگه داشته میشد. حالا ممکن است که ما اطلاعرسان خوبی بودیم، ولی این که آن ایده را چه کسی داد و آن جرقه پیشگویی در ذهن هیچیک از ما نبود. به جای بحث و دعوا بر سر حجاب که همیشه یکی میگوید باید کار فرهنگی کرد و آن یکی میگوید کار پلیسی باید کرد، بلکه باید به دختران و زنان در عمل، شخصیت واقعی داد و الگوسازی کرد این کاری بود که امام کرد و ما نکردیم و به جایش پلیس به خیابان آوردیم.

ما که میگوییم حجاب، دیانت و متانت، معنایش این نیست که زن را کنج خانه بنشانیم، بلکه معنای آن این است که اتفاقاً زنان را در کارهای اساسی مشارکت دهیم و حجاب یعنی به جای جنسیت، از شخصیت زنان استفاده کنیم. اما نگرش سوم بهرهوری پویا میباشد که تجارت از طریق توسعه­ی بازار و تقسیم کار باعث می­شود که از ظرفیتها و ماشین آلات موجود استفاده بیشتری شود و نوآوری در تولید و سپس بهرهوری نیروی کار نیز افزایش یابد و در کل تجارت سبب میشود تا آن کشورها از بازدههای فزاینده و توسعه­ی گسترده­ی اقتصادی بهرهمند گردد. این تنشها آبان ماه امسال در جریان ادعای رئیس جمهور اوکراین افزایش یافت.

مجموع این تغییرات باعث شده است تا تولید ناخالص داخلی در بهار امسال به 2/ 6 درصد برسد. بنا بر گزارش روابط عمومی این نهاد، اقتصاد ایران در سهماهه ابتدایی سالجاری با ثبت رشد قابلتوجه 2/ 6 درصد، امسال را با رشد مثبت آغاز کرده است. روابط تهران-پکن نیز بسیار مثبت است و عملیاتی شدن قرارداد راهبردی بین ایران و چین در سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه نشاندهنده همین موضوع است. بنابراین موضوع منحصر به حضرت امام بود و یکی از کارهای بسیار جالب امام هم این بود که در تمام مدت عمرشان فقط یک هیات سیاسی تعیین کردند و آن هم هیات دو نفره اعزامی به مسکو متشکل از آیتالله جوادی آملی و خانم دبّاغ بود.

از آنجا که در ایران به واسطه وابستگی ساختارهای پولی و مالی اقتصاد به درآمدهای نفتی، شوکهای وارد شده به درآمد نفتی به سرعت بر پایه پولی، نرخ ارز و مخارج دولت اثر میگذارد و به آنها متنقل میشود؛ از اینرو، در به دست آوردن مدل Svar که شامل تمام متغیرهای مورد نظر باشد، مشکل همخطی به وجود آمده است. آنگونه که از واکنشها در داخل ایران برمیآید اقدام واشنگتن در بازگرداندن برخی معافیتهای تحریمهای هستهای کسی را چندان ذوقزده نکرده و فریب نداده است اما همچنان باید در نظر داشت از اقدام نمایشی دولت آمریکا سوءبرداشت نشود. پس از گذشت تقریبا 15 روز از انتخابات آمریکا و علی رغم تلاش های ترامپ برای اثبات تقلب در نتیجه انتخابات همچنان جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب می باشد.

دست ما را خوانده بودند که زیر بار قطعنامه نمیرویم و در مذاکرات هم دیده بودند که ما ناراضی هستیم و بندهایش به درد ما نمیخورد، بنابراین وقتی ما موضع نه پذیرش نه رد را گرفتیم و قضیه را همچنان معلق نگه داشتیم، آنها هم حساسیت جدی نشان ندادند. روسها حرفهای هستند و میدانستند اگر ما قطعنامه را بپذیریم، کارشان در افغانستان سختتر میشود، استراتژی آنها این بود که اول از جنگ در افغانستان خلاص بشوند و بعد ما دست از جنگ با عراق برداریم. سران این کشورها بدون کسب اجازه از ایران و نقض حاکمیت ملی ایران و بدون بازی دادنِ ایران و شخصِ اول مملکت (محمدرضا شاه) هماهنگیها و تدبیرهای لازم را برای سیاست جهانی و روابط فیمابین خود اخذ کردند.

جالب اینجاست که این کار را اول و آخر، فقط امام کردند و قبل و بعد از آن، ما با خانمها تعارف میکنیم که شما هم هستید و باید باشید، ولی خودمان جلو میافتیم و حاضر نیستیم به آنها واقعاً میدان بدهیم، ولی امام این جور نبودند. نامه امام به گورباچف بعد از پایان جنگ و یک کار معجزهوار بود و در اصول و مناسبات عادی ما نمیگنجد. گفتند برو صحبت کن و بگو میخواهیم از طرف امام به گورباچف پیغام بدهیم.

در مقطع سفیر بودن شما امام پیام معروفشان را به گورباچف ارسال میکنند. در ادبیات دیپلماتیک به مذاکرهای صریح میگویند که طرفین هر چند با هم اختلاف نظر دارند، اما در جهت هدف صحیحی حرکت میکنند و در عین حال که با هم چالش و دعوا دارند، اما هدفشان یافتن راه حل است. با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به نظر می رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.

گفتم: «مساله بسیار مهمی است و برای اولین بار رهبر جهان اسلام که تا به حال برای هیچکس پیام نداده، حالا برای رهبر شما این قدر اعتبار قائل شده که پیام داده. در محافل سیاسی مسکو مثل بمب ترکید که این سفیر کیست که از ایران آمده و این ابرقدرت پر از نخوت و کبر، چهار تا ملاقات همزمان به او داده است! همچنین، از آنجا که در ایران، میزان درآمد نفتی نقش قابل توجهی در تعیین پایه پولی کشور دارد و از طرف دیگر، مخارج دولت و کسری ناشی از آن نیز در ساختار پولی اقتصاد کشور مؤثر است؛ این دو متغیر به مدل برآوردی اضافه شدهاند.