باید به همه جناحها احترام کنیم

کارهای ادبی در طول دوره الیزابت تولید شد و به همین دلیل به ادبیات الیزابت تبدیل شد. سلطنت الیزابت تغییری را از کاتولیک مری و بازگشت به سیاستهای هنری هشتم نشان داد که پادشاه انگلیسی آن را رهبر یک کلیسای بزرگ، پروتستان، انگلیسی بود. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، کاندیدای انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، طی پیامی به آیتالله سید ابراهیم رئیسی، پیروزی وی را در انتخابات تبریک گفت. ۱- جدیت در تجارت: بسیاری از گشایشهای اقتصادی در اکو، منوط به ارتقای تجارت درونمنطقهای است. اما بیاعتقادی احمدینژاد به مسائل کارشناسی به همین موارد محدود نمیشد. فقط در سال 95-94 یعنی در طول یکسال، 14 هزارو 600 پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 ارسال شده که میتوانم بگویم از این تعداد 90 درصد رأی قلع و قمع گرفتهاند، اما فقط 5 درصد به اجرا رسیده است. نتیجه پولپاشیهای احمدینژاد یکی از بزرگترین شوکهای ارزی چند دهه گذشته در سال ۹۰ و ۹۱ بود. نتیجه پولپاشیهای احمدینژاد یکی از بزرگترین شوکهای ارزی چند دهه گذشته بود. بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران در این دوره «حیف» شد و از دست رفت. همزمانی این شوک ارزی با افزایش تورم و تحریمهای خارجی شرایط معشیتی را برای مردم سخت کرد و فشار به طبقات ضعیف زیاد شد.

جدا از عملکرد اقتصادی دولت احمدینژاد، عمکرد او در حوزه سیاست خارجی از سوی بسیاری رفتاری ماجراجویانه تلقی میشد که نتیجهاش تحریمهای کمسابقه و صدور قطعنامههای بیسابقه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. وی گفت: ما همچنین از طریق بانک هاست که سرمایه خارجی را جذب می کنیم و اگر بخواهیم کشور وضع زندگی و معیشت مردم درست بشود، فقر ریشه کن بشود و اقتصاد ما بعنوان یک قدرت بزرگ ملی ظهور پیدا کند یکی از راه های آن تقویت بانک هاست و گرفتن اعتبارات از بانک های مختلف است. رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان و جوانان با اشاره به سخنان مطرح شده از طرف 5 تن از نمایندگان جمع حاضر، گفت: سخنان امروز جوانان ما بسیار امیدبخش بود و مشخص كرد سرمایهای كه باید وارد كشور شود، تنها پول و سرمایه مادی نیست، بلكه تحصیلات و اندوخته نسل جوان ما و مغزهای متفكر جوانان، بزرگترین رهآورد برای توسعه كشور ماست. به طور خاص آنچه که درباره این مجموعه گزارش باید مدنظر قرار داد، خصومت آشکار بولتون با ایران است؛ کتاب جان بولتون را نیز باید از پشت همین عینک، مطالعه کرد. طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ شش قطعنامه علیه برنامه هستهای ایران اعمال شد و پرونده ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار گرفت.

دفعه دیگر دیگ را قرض گرفت ولی پس نداد، همسایه دیگش را مطالبه کرد و یارو گفت؛ متاسفانه دیگ شما مُرد! با چه دلیلی این سخنان را بیان می کنید؟ ۱- اگر در تفاهم نامه خود تعهداتی را پیشبینی میکنید حتما ضمانت اجرای مرتبط با آن بویژه ضمانت اجرای مالی را نیز در آن قید کنید. در این سفرها بود که احمدینژاد طرحهای عمرانی بسیاری را کلنگ زد. هم حامی قوه قضائیه و هم حامی مبارزه با فساد هستیم و در این زمینه ان شاء الله تلاشمان را مضاعف خواهیم کرد. در آبان سال ۸۴ او در یک اظهارنظر جنجالی هولوکاست را نفی کرد و آن را یک افسانه خواند. تا جایی که شبانه دستور انحلال سازمان برنامه و بودجه را داد. او این سازمان را انحلال کرد. بنابراین با توجه به آنکه در آغاز هزاره سوم و بعد 11 سپتامبر 2001 و حمله آمریکا به افغانستان چشم اندازی از تحولات و تغییر موازنه نیروها آغاز شده است، لیکن هنوز این تغییر نیز نتوانسته است چهره ای کاملاً جدید از این کشور را ارائه نماید.

ریموند برنامههای آموزش نیروی کار در سراسر ایالت را برای آماده سازی ایالت جهت ورود به اقتصاد قرن ۲۱ آغاز کرد. کفی قدرتمند به نظامیان اجازه میدهد در هز شرایط آب و هوایی بتوانند راهپیمایی داشته باشند. نرخ دلار در این دولت ۲۰۰ درصد رشد کرد و شرایط معشیتی را برای مردم سخت کرد و فشار به طبقات ضعیف زیاد شد. با این حال، مادرش حاضر به ترک پادشاه نشد. من شنیده ام که آقای روحانی در اولین ملاقات هایی که بعد از پیروزی با آقای هاشمی داشتند ،آقای هاشمی به روحانی گفتند که شما از هیچ جریانی و حزبی نگران نباشید مگر از آقای احمدی نژاد و فقط جریان آقای احمدی نژاد می تواند برای شما درد سر ساز باشد این نگرانی از آقای احمدی نژاد در همه رفتارهای دولت مردان از جمله این قسم جلاله آقای روحانی و برخورد با دانشگاه ایرانیان و ارائه آمار نادرست دیده می شود .