برای اطلاعات بیشتر قسمت نظام وظیفه را ببینید

در این حالت احزاب کوچکتر بدون توفیق حضور در کابینه از دولت حمایت میکنند. در آن مهمانی، نیمی از اعضای سفارت و آنان که تا دیروز از سر چاپلوسی، سفیر را سردار خطاب میکردند و دستش را میبوسیدند حضور نداشتند، زیرا برای استقبال از سفیر تازه به فرودگاه رفته بودند. به هر صورت پس از آزمون کتبی، مصاحبه را نیز بسیار خوب پشت سر گذاشتم و همراه با دوست عزیزم آقای فریدون مجلسی و خانم شهناز وخشورفر که امروزه کنتسی است در بلژیک، بهترین نمرهها را در میان دبیر دومها و رایزنان به دست آوردیم.

هر چند به هیچ وجه دلم نمیخواست به پاکستان بروم ولی چون درباره نجابت و پاکدلی آقای دکتر زند فرد بسیار شنیده بودم و در گوش داشتن این پند که با «رئیس خوب به جهنم برو ولی با رئیس بد به بهشت نرو»، به پیشنهاد ایشان پاسخ مثبت دادم و کارگزینی هم حکم را صادر کرد. بایدن خود را شعبده بازی جا زده که می خواهد خرگوش امنیت را از کلاه ناتو بیرون بکشد حال آنکه در بحران اوکراین، ثبات اروپا بیش از هرچیز، وجه المصالحه موازنه قدرت در عرصه بین الملل است.

لذا لازم است هموطنان عزیز اطلاعات کامل در خصوص سفر و قوانین و مقررات داخلی گرجستان را تنها از مبادی رسمی آن کشور اخذ نموده و در دام باندهای کلاه بردار قرار نگیرند. شخص اخذ نماید و 5 متقاضی رزرو وقت عادی برای آن تاریخ در صف باشند، آن وقتهای آزاد شده به ترتیب زمان پرداخت (در واقع ثبت نام) آن متقاضیان بهشان تخصیص داده میشود. پس از اخذ وقت سفارت سوئد می توانید به این مرکز مراجعه کنید.

نمونه چنین وکالتنامه ای را می توانید در اینجا ملاحظه نمائید. به اینجا آمدهام. براستی که نشاندن پرویز راجی بر این کرسی، دهن کجی آشکار به اساسنامه وزارت امور خارجه و همه دیپلماتهای استخواندار و مایه آزردگی و خشم کارمندان سفارت ایران در لندن بود. با این همه، گلهای نداشتم چون چیزهایی بود که سختیها را جبران میکرد.

با کسان دیگری هم صحبت کرده و پروندهات را دیده بود و بنابراین شناخت کلی از تو داشت و فقط میخواست خودت را از نزدیک ببیند که دید و از رکگویی و سر و وضعت خیلی خوشش آمد؛ بهترین نشانه هم اینکه با تو دست داد، چون وسواس دارد و با کمتر کسی دست میدهد. خوشبختانه ناگزیر نبودم رنج کار کردن با او را برای مدتی دراز تحمل کنم چون مأموریت من رو به پایان بود و مرکز با تمدید آن موافقت نکرده بود.

هرچند ترامپ تا این لحظه سخنرانی پس از انتخابات و ابراز قبول شکست که یک سنت دیرینه در سیاست آمریکا می باشد را نکرده است اما مطابق قوانین آمریکا این سخنرانی لازمه نهایی شدن انتخابات نمی باشد. اعتماد بیچون و چرای سفیر و قدرشناسی او برای من بسیار ارزش داشت و این قدرشناسی به گونهای ابراز میشد که معنای آن را تنها خودش و کسانی که او را از نزدیک میشناختند در مییافتند.

هر گزارش و تلگرام پیش از فرستاده شدن به تهران بارها و بارها اصلاح و تایپ میشد. در مورد گزارشها و تلگرافهای مهمی که به تهران فرستاده میشد، میبایست متن آن را بلند بلند برای سفیر بخوانم تا ببیند در صورتی که وزیر آن متن را برای شاه قرائت کند، واژهها و جملهها چگونه به گوش مینشیند!

پس از بازگشت به تهران در دبیرخانه وزیر امور خارجه و سپس در اداره همکاریهای فنی بینالمللی به کار پرداختم تا موضوع دومین مأموریت در خارج پیش آمد. زمزمه ایجاد تغییرات در دولت مدتی است که شروع شده، البته این موضوع تازگی ندارد و همواره و در همه دولتها چنین حرفهایی مطرح بوده است. بر همین اساس شایعه رفتنی بودن خاندوزی دوباره مطرح شده و گویا ابراهیم رییسی هم شخصا بدش نمیآید که او را کنار بگذارد.

به ظاهر همکاری داشتم که کارها میبایست با او تقسیم میشد، ولی او گرفتار فشارهای عصبی و تحت درمان بود و از مرخصی استعلاجی استفاده میکرد و جانشینی هم از مرکز درخواست نمیشد.

ولی بر اساس مقررات، پس از مأموریت در یکی از کشورهای پیشرفته غربی میبایست به شرق بروم و ژاپن را کشوری همتراز کشورهای اروپای غربی به حساب میآوردند. آزمونهای زمستان ۱۳۵۶ آخرین آزمونهایی بود که پیش از انقلاب در وزارت امور خارجه برگزار شد و تا آنجا که میدانم پس از انقلاب هم چنین آزمونهایی در کار نبوده است.

مذاکرات و پیگیری مسائل مربوط به جزایر تنب و ابوموسی نیز در سفارت ایران در لندن متمرکز بود و همین، بر سنگینی کارها میافزود. نخستین پیشنهاد از آقای مجد سفیر ایران در توکیو بود. آزمون کتبی را پشت سر گذاشته بودم ولی مرحله دلهرهآور، مصاحبه بود که نمیدانستم مصاحبهکنندگان چه کسانی هستند، چه سلیقه و طرز فکری دارند و پرسشها در چه زمینههایی خواهد بود.

کابینه اقتصادی احتمالی رئیسی چه کسانی هستند؟ بگذریم؛ و اما سفیر تازه چه کسی بود؟ دو روز بعد پیکر بیجانش را در آپارتمانش یافتند در کنار چند صفحه دستنویس به عنوان وصیتنامه که در آن یاران و همکارانش را به مردم کوفه تشبیه کرده بود! روز بعد از مصاحبه، آقای دکتر عباس نیری که او را نمیشناختم و نمیدانستم که از داوران بوده است تماس گرفت و گفت به عنوان سفیر عازم قاهره است و پیشنهاد کرد که به آنجا بروم.

او در خیابان نیرو می خواست. در روش دوم کد تایید از طریق یک تماس خودکار صوتی برای شما خوانده می شود. از طریق این بخش اطلاعات حسابهای واقعی مانند تغییر میزان لوریج، افزایش موجودی، تغییر پسورد حساب و … ما اطلاعات کامل درباره تو به آقای افشار داده بودیم. یا اگر برگه ارتقاء مقام تو را با دست خود تکمیل و امضا میکرد و برگه همکارانت را به نفر دوم سفارت میسپرد، میخواست نشان دهد که در چشمش با دیگران فرق داری.

تا پیش از اعلام خبر فوت او، ماهیت و شدت بیماریش به صورت علنی اعلام نشده بود، اما جو بایدن با کاهش برنامههای خود، زمان بیشتری را با پسر بزرگش صرف میکرد. با آمدن او، فضای سفارت دگرگون شد و تنی چند چابلوس سبکسر میداندار شدند. علاوه بر کمیته منتخب رسیدگی به حوادث ششم ژانویه، دادستانی کل نیویورک از دیوان عالی ایالتی درخواست کرد به ترامپ و دو فرزند ارشد او، ایوانکا و «دونالد ترامپ جونیور» دستور دهد با تحقیقات درباره تخلفات «سازمان ترامپ» همکاری کنند.

استثناً از ارائه خدمات قونسلی معذور بوده، صرفاً موارد ضروری همچون قضایای وفیات می توانند، جهت رسیدگی به اموراتشان، به بخش قونسلی مراجعه نمایند. این درحالی است که وقت فوری سفارت سوئد به شما این امکان را می دهد تا در کمتر از یک ماه وارد سفارت شوید.

خسارتهای به ویژه بشری حمله به اوکراین برای روسیه بسیار زیاد خواهد بود و ما این کشور را مجبور به پرداخت هزینه سنگینی خواهیم کرد. در گزارش والاستریتژورنال آمده است که مشخص نیست آیا دونالد ترامپ از پرداخت چنین مبلغی مطلع بوده است یا نه.

از شنیدن سخنان کوتاهی که ایراد کرد و شعری که خواند چنان دلم به درد آمد که به همسرم گفتم اگر به جای او بودم خودکشی میکردم و از قضا چنین نیز شد. ترامپ همچنین متقاعد شده بود که هنوز انواع اسناد طبقه بندی شده در داخل CIA وجود دارد که به دشمنان او آسیب می رساند – باراک اوباما، هیلاری کلینتون، جان برنان، مدیر سابق CIA و دیگران. برای مثال، اگر به عنوان عیدی به همه کارمندان یک قواره فاستونی یا سکه میداد، نصیب من یک پرچم رومیزی بود زیرا به گفته خودش، این بچه یزدی را نمیبایست با پاداش مادی تشویق کرد.

  • نام وزارت خانه در تهران : ساختمان وزارت بهداشت
  • کپی از صفحه مشخصات در گذرنامه
  • برگه مرخصی (در صورت کارمند بودن)
  • کپی و اصل پاسپورت
  • اسناد ملکی (در صورت وجود)
  • تلفن وزارت خانه در تهران : ۰۲۱۸۸۸۹۳۶۲۰
  • مالزی: سفارت در پنانگ
  • احمد وحیدی: رای اعتماد گرفت

حالا هم حرفم همان است، بخصوص به عنوان متصدی رمز و محرمانه، زیر دست آقای افشار و با ضربالاجل یک هفتهای. در دوران جدید با تفکیک رییس کشور (مثلا شاه یا رئیس جمهور) از رییس دولت، کابینه به عنوان هیات اجراییِ اختیارات رئیس دولت، در همه جا نهادینه شد.