ترامپ، نتیجه لیبرال دموکراسی است – ديگران

مترجم کتاب «امنیت ملی دولت اوباما(ارزیابی دوباره دکترین بوش)» با بیان اهمیت فهم دکترین بوش در اتخاذ تصمیمات دفاعی مناسب در برابر سیاست های تهاجمی آمریکا گفت: بیگمان، فهم دقیق دکترین بوش برای سیاستگذاران داخلی و خارجی کشورمان همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است، به ویژه سیاستهایی که دولت بوش و مشاورانش بعد از حادثه یازده سپتامبر در پیش گرفتهاند اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه خاورمیانه دارد.

این معیار گسترهای از یک تا هفت را شامل میشود که عدد یک نشاندهنده بسیار آزاد و عدد هفت برعکس آن، نشان از حداقل آزادی درآن منطقه یا کشور دارد.این سایت که توسط خانه آزادی راه اندازی شده است به عنوان یک سایت و مجله مجازی مجموعه ای است که تلاش دارد تا مردم ایران را بر اساس شعارشان به سمت دمکراسی و آزادی ببرد.شکل آنلاین خانه آزادی برای دمکراسی و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که بخصوص حوادث بعد از انتخابات در ایران را پوشش می داد.گذار با شعار چشم اندازی برای حقوق بشر و دمکراسی در ایران شروع میشود و با بخش های مقاله،گفتگو وبحث آزاد و حقوق بشر تحت عنوان رسمی زیر مجموعه خانه آزادیFreedom house به فعالیت در حوزه دیپلماسی عمومی در ارتباط با مردم ایران میپردازد.گذار تلاش دارد تا با بیان موضوعاتی نظیر حقوق زنان،کارگران،اقلیت ها،مسئاله سکولاریزم و فدرالیسم،جایگاه و آینده جنبش سبز،حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرد.

درخصوص مسائل منطقهای و دفاعی ایران مشکلات و اختلافاتی وجود دارد که در سال 2015 نیز نسبت به آن بیتوجهی شد. در شرایط فعلی طبقه متوسط بیشتر به دنبال آن است که خود را حفظ کند.

این در حالی است که تهاجم آمریکا به عراق و افغانستان هر دو از نظر سازمان ملل متحد اقدامی غیر مشروع تلقی شده است. وی افزود: با این حال نباید از این نکته غفلت کرد که «رنشون» به روشنی از دکترین بوش دفاع میکند و در جای جای کتاب میتوان مشاهده کرد که او تلاش میکند سیاستهای تجاوزگرانه بوش در عراق و حمله غیرقانونی به افغانستان را توجیه کند.

ضمن این که به دنبال آنیم که تحولات مفهوم ژئوپلتیک را نظر به سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان تحلیل نماییم. بر اساس این گزارش، رسانههای رژیم صهیونیستی خبر دادهاند که ۳ انفجار مهیب در تل آویو و بندر یافا به وقوع پیوسته است. در سال 2015 نیز ما گفتیم که اگر سایر سوءتفاهمها حل و فصل نشود باز هم تحریمها خواهد برگشت اما توجهی نشد و تصور میکردند صرفا با حل مشکل هستهای همه چیز تمام است.

علی بیگدلی در گفتوگو با روزنامه آرمان، ضمن اعتراف به بیاهمیت بودن اقدام اخیر آمریکا تحت عنوان معافیتهای تحریمی گفت: معافیتهای هستهای برای ایران خیلی اهمیت نداشته است و به نظر میرسد که نیاز باشد تا آمریکا اقدامات بیشتری برای رضایت ایران انجام دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، نویسندگان به دلیل سالها کار در افغانستان، به راحتی توانستهاند یک روایت جمعوجور از ماموریت غرب و شکست آن در آن کشور به دست دهند.

یکی از آنها تنظیم قرارداد در حال حاضر به شکلی است که اطمینان بیشتری نسبت به آن بهوجود آید. گرچه در نظامهای غیر دینی نیز در مسیر تنظیم روابط فردی و اجتماعی و برقراری نظم اجتماعی تلاش میشود اما به دلیل عدم پیروی از قوانین الهی و عدم اعتقاد به دستورات و فرامین ماوراء طبیعی، جامعه همواره در معرض تندبادها و بحرانهای فزاینده اجتماعی است که نمونههای آن را امروزه در جوامع غربی، در ابعاد مختلف شاهدیم.

جانشين مديرمسئول روزنامه قانون درباره دليل توقيف نيز توضيح داد: در اين نامه، دليل توقيف روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع در راستاي تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف موازين اسلامي بيان شده كه در بند آخر آن به تذكر ۳۰ فروردينماه هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه، استناد شده است.

در زمینه رشد اقتصادی دولتهای پنجم و هشتم به طور میانگین بالاترین نرخ را به خود اختصاص دادهاند و دولتهای دهم و دوازدهم پایینترین نرخ رشد را داشتهاند. در این دوره، بیشترین كاهش واردات در سال 1364 رخ داده و بیشترین رشد ـ و تقریبا تنها رشد – واردات در سال 1362 بوده است. وی افزود: این نشان میدهد ما چیزی برای مبارزه داریم که پول یا اتحادیه اروپا نیست.

کمیته بررسی کننده حوادث ۶ ژانویه از هانیتی خواسته تا در روند تحقیقات با آن نهاد همکاری کند و او «جی سکولوو» وکیل قدیمی ترامپ را برای وکالت در این باره استخدام کرده است. وی بیان کرد: اینکه «رنشون» در این کتاب در تلاش است از دکترین بوش دفاع کند خود میتواند ما را با سیاستهای آتی اوباما در خاورمیانه و به ویژه ایران آشنا کند.

پانصدهزار نظامی به این کشور اروپای مرکزی گسیل شدند. تقی آزاد ارمکی در روزنامه اعتماد نوشت: مشکلات اقتصادی و معیشتی اخیر کشورمان، باعث شده تا دامنه وسیعی از اقشاری که پیش از این ذیل طبقه متوسط جامعه ایرانی دستهبندی میشدند، وارد دایره طبقات محروم جامعه شوند. ما همچنین دولت عثمانی را به عنوان یک دولت وحدت اسلامی داشتیم اما این دولت در سال۱۹۲۴ از بین رفت و به چندین کشور تبدیل شد و این کشورها هیچگاه نتوانستند متحد شوند اگرچه تلاش کردند تا حداقل وحدت را داشته باشند و نهادهایی مثل اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی ایجاد شد تا بوسیله این نهادها، منافع کشورهای عربی و اسلامی را تامین کنند.

وی بیان کرد: با این حال، «رنشون» در این کتاب به دقت و ظرافت توضیح میدهد که اوباما همچنان در بسیاری از سیاستهای خود به ویژه در حوزه سیاست خارجی از دکترین بوش پیروی میکند. دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در پاسخ به این پرسش که نظرات در مورد پیشنهاد آقای حجاریان که در اوایل سال جدید در خصوص راهبرد اصلاحطلبی مطرح شد، چیست، گفت: آقای حجاریان واقعیتی را مطرح کردند که اصلاحطلبان با چالشهای متعددی روبهرو خواهد شد که مهمترین آن همان ناکارآمدی در مجلس و دولت است که دامان اصلاحات را خواهد گرفت.

حتی اوباما نیز که در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2008 نوک حملات خود را به دکترین بوش نشانه گرفته بود هنوز نتوانسته است دکترینی به نام دکترین اوباما پیریزی کند.

گروه سوم، گروهی است که معتقد است نمیشود جمهوری اسلامی را سرنگون کرد و نباید این حکومت را سرنگون کرد البته این نظر آنها از منظر اخلاق نیست. اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده در تصمیمگیری ضعیف و مردد است و یا اینکه نمیتواند نقش رهبری جهان را ایفا و از بهکارگیری نیروی نظامی هراس دارد. طبق گفته ی جوزف نای، رئیس سابق شورای ملی اطلاعاتی و دستیار سابق وزیر دفاع، جرج بوش سه تغییر اساسی در استراتژی کلان آمریکا به وجود آورد: «کاهش اتکای واشنگتن به متحدان و سازمان­های بین­المللی، گسترش حق دیرینه انجام یک جنگ پیش­گیرانه و حمایت از طرح دموکراسی اجباری به عنوان راه حل ﻣﺴﺄله تروریسم در غرب آسیا و شمال آفریقا» (Nye, 2006: 144). وجه مشخصه دکترین بوش، سیاست دستورکار آزادی است که به معنای دفاع از آزادی به عنوان یک جایگزین برای استبداد و گسترش دموکراسی حتی به وسیله ابزار اجبارآمیز، در کشورهایی که توسط رژیم اقتدارگرا هدایت می­شوند تعریف می­شد.

قهرمانپور ادامه داد: به گفته بسیاری از تحلیلگران و استادان علوم سیاسی، اوباما در سیاست خارجی همچنان در سردرگمی به سر میبرد. این حامی دوآتشه برجام در گذشته، در ادامه با اذعان به شکننده و بیاعتبار بودن هر نوع توافقی با آمریکا گفت: ایران ضرورت دارد به چند مساله توجه کند تا نگرانیها در خصوص اتفاقات احتمالی سال 2024 پشتسر گذاشته شود.

یک روزنامه صهیونیستی معتقد است همزمان با عقبنشینی آمریکا از منطقه و فروپاشی بلوکهای تحت رهبری آمریکا و روسیه، ایران در حال بازگشت فعال به خاورمیانه است. به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز (جمعه) مجدداً قرارداد بین شبهنظامیان کُرد سوریه با آمریکا برای فروش نفت این کشور را محکوم کرد.

ایران بر این باور است که این هدیه خوبی از سوی آمریکا نیست تا با سیاست نرمتر به سمت توافق در وین پیش رفت و ایران موارد بیشتری میخواهد. خبرگزاری میزان – کشورهای ثروتمند غربی در راستای سیاستهای امپریالیستی خود، کشورهای فقیرتر را از دسترسی به واکسن محروم میکنند یا این واکسنها را ۲ برابر قیمت به آنها میفروشند.

از این جهت که دولت روحانی، بعد از برجام تمام شد. مرحوم یزدانیخرم از جهات زیادی یکی از مدیران مهم ورزشی در سالهای بعد از انقلاب به حساب میآید. به گزارش مشرق، رسانههای عبری زبان از شیوع گسترده اومیکرون سویه جدید ویروس کرونا در میان نظامیان صهیونیست سخن میگویند. حوزه امنیت ملی مکانی برای تخاصم و تنش میان احزاب نیست.