دانلود پایان نامه در مورد امور بانکداری

مروری گذرا بر مجموعه آثار اقتصاد کلان و پول و بانکداری که بررسی شده است، نشان میدهد که بخش بزرگی از این آثار، چه ترجمه و چه تألیف که به طور عمده به صورت متن درسی یا کمکدرسی در دانشگاهها معرفی میشود، برای آموزش بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست؛ بلکه دانشجویان را با سازوکار پول و بانکداری مبتنی بر نرخ بهره آشنا میسازد و زمینه ذهنی آنان را برای تجزیه و تحلیل اقتصاد ربوی آماده میکند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان این مطلب که همان ماجرای بورس ۹۲ در سال ۹۹ هم اتفاق افتاد، اضافه کرد: شعار حبابی بودن بورس و موضوع گشایش اقتصادی بسیاری از بازیگران بزرگ بورس که سودهای کلان برده بودند را به فروش سهام ترغیب کرد و بدین ترتیب توازن عرضه و تقاضا بهم خورد. پیش از سقوط بورس بسیاری از فعالان با سابقه این بازار و نیز جمع بزرگی از اقتصاددانان نسبت به جهش بی سابقه بورس و سقوط قریب الوقوع آن هشدار داده بودند اما وزیر اقتصاد در همان مقطع در مصاحبههای متعدد مردم را تشویق میکرد در بازار سهام سرمایهگذاری کنند. مقصر سقوط همان کسانی هستند که به موقع جهش بورس را مدیریت نکردند و عرضههای متناسب در همان زمان انجام ندادند.

و لذا هیچ تاثیری از ناحیه نرخ بهره در سقوط بورس متصور نیست! پس از نامه ۲۵ اقتصاددان به رییس جمهور درباره خطر بیمهگری دولت در بازار و خطرناک بودن وضعیت بازار سرمایه در ۱۶ تیر ماه ۹۹ وزیر اقتصاد شخصا در جلسه هیات دولت به رییس جمهور اطمینان میدهد که خطری متوجه سرمایههای مردم در بورس نیست و این گونه نامهها مبنای علمی ندارند. خبر خوب این است که این کار بسیار ساده انجام می شود. که در آن مدت سپرده گذاری و مدت ت سهیلات درخواستی به ماه می باشد اقدام به اعطای تسهیلات خارج از بخش کشاورزی نمایند . همزمان اقدامات وزیر اقتصاد در اجبار بانکها به اعطای وام به زیرمجموعههای خود موجب خلق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شد که سریعا خود را در بازار ارز و افزایش شدید قیمت دلار نشان داد و دلار را از محدوده ۲۴-۲۵ تومان به حدود ۳۲ تومان رساند. این پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا، ضرورت آموزش این نوع بانکداری را افزایش داده است؛ زیرا بدون آموزش کافی، مشکلاتی مانند ناآگاهی از چگونگی دریافت تسهیلات مناسب از بانک، صوری شدن قراردادهای بانکی، حرمت درآمدها و سودهای حاصل از آن، بیمبالاتی مردم در رباخواری، نبود همکاری مؤمنان با بانکها و پیدایی شبهه عملکرد ربوی و کشیده شدن بانک به سوی آن روی میدهد (گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: ص 16)؛ بنابراین، آموزش بانکداری بدون ربا باید در دو سطح عمومی و تخصصی ارائه شود.

وی اضافه کرد: سومین عامل ریزشهای پیاپی بورس این بود که بازیگران قدرتمند این بازار تصمیم گرفتند فضایی در بازار ایجاد کنند تا بتواند از بازار آشفته نوسانگیری نمایند. تعلیقهای پیاپی و مکرر در بعضی نمادها نیز سهامداران را بلاتکلیف کرده است. به عنوان مثال اگر در یک نماد چند روز صف خرید یا فروشهای پیاپی شکل گیرد، باید معاملات آن نماد متوقف شود. بار اول یک ساعت و بار دوم چند روز توقف معاملات جهت برگزاری کنفرانس خبری و ارائه گزارش جهت توضیح دلیل این اتفاق است. تکنولوژی در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده ای نزدیک و پس از رفع تحریم ها و آغاز دوباره تعاملات بین المللی بانکی جدی تر خواهد شد و نیاز به نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با این چالش بیشتر دیده می شود تا بتوانیم شکافهای صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پرکنیم. درحالیکه آن نامه توسط اساتید ایرانی اقتصاد در بهترین دانشگاههای جهان نظیر دانشگاه برکلی آمریکا امضا شده بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیایاقتصاد، عدهای مردم را مقصر دانستند و عدهای هم مساله را معطوف به رفتار غلط مسوولان دولت قبلی دانستند. ۵۵ روز پس از این نامه و پس از دعوای وزیر اقتصاد با وزیر نفت بر سر سیاستهای مدیریتی دارا دوم بورس ریزش خود را شروع کرد. این فرهنگ میتواند موجب استفاده صحیح از منابع کشور گردد و سبب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها شود و در نهایت زمینهای را برای گسترش عدالت به وجود بیاورد. چهارمین و به عقیده من مهمترین دلیل افت شدید بازار، ارادهای بود که برای مهار تورم وجود داشت. احمدزاده اصل گفت: با این وجود دیده میشود که دولت با قاطعیت این دخالت را انجام میدهد و سازمان بورس و عوامل آن را جدی نمیدانند و این مسئله خلأ مهمی است که باعث ایجاد رانت و فساد در بازار میشود که حتما ذی نفعانی در بیرون از بازار با ترفندها و تحلیلهای مختلف مانند دو دهه گذشته در حوزهای مانند سیمان، رانت کلانی به جیب خواهند زد.