روزنامه ابتکار – دستانداز غربی در مقابل کاتالیزور ایرانی در مذاکرات وین

اگر آن تقدیرنامهها را هنوز نگه داشته باشد، احتمالا امضای هاشمیرفسنجانی یا وزیر کشور منصوب او پای آن خودنمایی میکند. در بیانیه وزارت کشور اوکراین آمده است: «انگیزه این جرم هنوز نامشخص است» و «نیکلای بالان» فرمانده گارد ملی اوکراین پس از این حادثه به محل اعزام شده است. ما کارنامه سیاهی به جای نگذاشتهایم اما کارنامه سیاهنمایی توسط رسانههای پروژهای خارجی و مخالفان جریانی داخلی به جای مانده است».

طی سال های گذشته از دولت محمود احمدی نژاد اما رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است. با این وجود اما رشد اقتصادی در این دولت به مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت های گذشته بوده است.

دولت احمدی نژاد با شعار عدالت گستری، مهرورزی و خدمت کار خود را آغاز کرد و بر شایسته سالاری تاکید داشت. یکی از مهمترین شعار های دولت نهم عدالت و شایسته سالاری بود.

مقام معظم رهبري نيز توجه به عدالت اجتماعي را به مسوولين دولت گوشزد کردند: «سياستهاي اساسی در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. به این معنا که هرچند ما انتقادات گستردهای به نظام استکبار جهانی داریم ولی مصلحت ما این نیست که ارتباط خود با جهان را قطع کنیم بایستی در عین حال که روابطمان را با دیگر کشورها حفظ میکنیم اما روابطمان بر اساس مصلحت و مرزبندی با دشمن باشد.

عزت ملی بایستی در سیاست خارجی و روابط خارجی ایران با دیگر کشورها نمایان باشد نه اینکه ملت از عزت برخوردار باشند اما در زمینهی روابط خارجی دولت در موضع ضعف عمل کند.

شما که یک جایگاه اثرگذاری پیدا کردید، بایستی این را قدر بدانید؛ این نعمت بزرگی است که خدا داده و هر نعمتی هم شکری دارد؛ شکرش این است که در این فرصت از همهی توان برای خدا استفاده کنید، محض رضای خدا، برای امتثال امر پروردگار و در کشور ما و در جامعهی ما برای پیشبرد اهداف انقلاب؛ اساس این است.

به همه اینها چند شغله بودن الهام، سعیدلو، مهرداد بذرپاش ( که مدارج ترقی صد ساله را به سبب دوستی قدیم پدر با احمدی نژاد یک شبه طی کردند) و رحیم مشایی را هم باید اضافه کرد.

به گزارش منابع خبری محمود المشهدانی، مسنترین نمایندە پارلمان جدید عراق که ریاست جلسه را برعهده داشته در جریان این درگیریها، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دلیل بد شدن شرایط جسمانیاش، جلسه پارلمان را ترک کرد و به بیمارستان منتقل شد. برای این دور از ریاست پارلمان عراق، رقابت تنگاتنگی میان «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان و «محمود المشهدانی» رئیس اسبق پارلمان وجود دارد.

شاکی روزنامه سلام که در کنار هاشمیرفسنجانی در انتخابات مجلس ششم به رقابت با اصلاحطلبان برخاسته بود، چه شد که بر رئیس پیشین شورید؟ جایگزین محمود فرشیدی شد. علی اکبر محرابیان خواهر زاده محمود احمدی نژاد بعنوان وزیر صنایع و معادن معرفی گردید. علیرضا مددی: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل تربیت بدنی استان تهران، وی برادرزاده باجناق زریبافان و کارشناسی صنایع مهمات سازی وزارت دفاع بودهاست.

دو بانک ملی و صادرات در این فساد نقش اساسی ایفا کردند و مدیر عامل بانک ملی نیز پس از این حادثه از ایران گریخت. کشور در بخش صادرات غیر نفتی و میعانات و خدمات البته با بهبود آمار مواجه شده است.

طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کارگران از 122 هزار تومان در سال 84 به 389 هزار تومان در سال 91 و البته 478 هزار تومان در سال 92 رسیده است. احمدینژاد چهار سال استاندار اردبیل بود و در ساختار دولت هاشمی چنان خدمات خوبی از خود نشان داد که سه سال پیاپی استاندار نمونه کشور شد.

نرخ تورم در سال 1376 که آیت الله هاشمی دولت را به سید محمد خاتمی تحویل داد، 16.6 درصد بود. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد رسیده بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت سید محمد خاتمی این رقم به 6.4 درصد رسید. با این وجود آمار رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال آخر دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی، 12 درصد بود.

نبود آمار متمرکز و مستند در 2 سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است و اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش بینانه صفر بوده است. نرخ بیکاری دیگر شاخص اقتصادی است که درسال های اخیر وضعیت چندان مساعدی را نداشته است. آمارهای نرخ تورم و روند صعودی آن در سال های اخیر یکی از اصلی ترین مشکلات دولت آینده است.

او خبر داد ستاد «پیوندهای آسمانی» برای تسهیل در دادن وام به ٤٠ هزار زوج تهرانی فعال شدهاند و وام ازدواج ١٠روزه داده میشود؛ اما اگر به این حوزهها هم وارد نميشد، همه جریان اصولگرا با تمام قدرت و استفاده از ظرفیتهای پیدا و پنهان خود پشت سر او بودند و حتی اقدامات عادی و ساده او را بزرگ میکردند، بهویژه صداوسیما که با دولت اصلاحات هم زاویههای تندی داشت.

منافع مربوط به حفظ بقا و امنیت ملی ایران را باید شامل موضوعاتی از جمله آمادگی همهجانبه برای مقاومت در برابر حملهی مستقیم قدرتهای بزرگ و یا اقدامات نظامی و الگوهای عملیاتی بازیگران منطقهای دانست. مارک لینچ (استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن) این نگرش که راهبرد خاورمیانهای اوباما چشمانداز راهبردی ندارد را اشتباه میداند و اعتقاد دارد که اوباما با این باور در آمریکا به قدرت رسید که کاهش سرمایهگذاری سیاسی و نظامی زیاد در خاورمیانه برای منافع و امنیت ملی آمریکا حیاتی است.

در این راستا، نباید در دوره بایدن انتظار رخداد تغییرات بنیادین و به عنوان مثال، پایان یافتن جنگهای خارجی آمریکا را داشت. 6. همراهی و همدلی و وحدت اعضای دولت و کار جمعی را یک اصل خدشهناپذیر دانسته و از هر اقدامی که این اصل را خدشهدار کند، خودداری نمایم.

من پیش آقای یونسی رفتم و به او گفتم وزارت اطلاعاتی که ملکمدنی از آن عبور کند و احمدینژاد گیر کند، باید در اصل آن وزارت اطلاعات تجدید نظر کرد. او حدود دوهفته پیش به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود. خط فقر در شهر تهران 4.5 میلیون تومان و متوسط کشوری 2 میلیون تومان پیش بینی شده است.

او ناشناختهترین عضو فهرست ۳۰نفره ائتلاف خط امام و رهبری در رقابتهای مجلس ششم، با کد انتخاباتی ٠٤١ بود که از قضا کمترین میزان آراي آن فهرست را هم به خود اختصاص داد؛ اما برخلاف رئیس پیشین که رجحان را در انصراف دید، احمدینژاد شکایتکردن را انتخاب کرد. بنابراین به جای آن که نوک پیکان انتقادات، متوجه دولت قبل شود که چرا درآمد نفتی بالایی کسب کرده یا این درآمد را کجا خرج کرده، باید از دولت آقای روحانی انتقاد کرد که چرا نتوانسته همچون گذشته، نسبت به دور زدن تحریمهای نفتی اقدام کند تا کشور اینگونه در باتلاق کمبود منابع ارزی فرو نرود.

در آبان سال ۸۴ او در یک اظهارنظر جنجالی هولوکاست را نفی کرد و آن را یک افسانه خواند. در افغانستان حمایت افکاری عمومی از دولت، همواره در یک تزلزل اعتماد ناپذیر قرار داشته است. اگر با استناد به کتاب، فساد نخبگان و ناتوانی نهادهای رسمی را از عوامل عمده سقوط دولت افغانستان به دست طالبان به شمار آوریم، طالبان و هر دولت دیگری هم میتواند دچار معضلات دولتهای پیشین شود.